Go to profile
Vefsnno.no
Vefsnno.no's logotype

Vefsnno.no

Media · Norway
Description
Vefsn No er en redaksjonelt uavhengig nettavis med base i Mosjøen, som gir ut nettavisen vefsnno.no.
Oppstarten var 3. oktober 2018, etter noen måneder med "prøvesendinger" på Facebook. 
Redaksjonelt spenner vi over alt fra større dybdereportasjer til aktuelle nyhetssaker.
Geografisk er vi en avis for Vefsn med omegn. 
Vi har et tett samarbeid med våre søsteraviser Rana No og Bodø Nu.
I tillegg til redaksjonell virksomhet, utfører vi tjenester innen reklame og kommunikasjon.
Click the button on products to create an inquiry